Bravis ziekenhuis in dialoog met de samenleving

POSITIEVE SFEER TIJDENS INTERACTIEVE BIJEENKOMST

Voor het vierde achtereenvolgende jaar organiseerde het Bravis ziekenhuis op maandag 14 oktober een bijeenkomst waarin de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en de Vereniging Medische Staf uitleg gaven over de ontwikkelingen en toekomstplannen van het Bravis ziekenhuis.

Maatschappelijke taak
De bijeenkomst werd bijgewoond door politici, patiëntenverenigingen, inwoners, samenwerkingspartners en andere belangstellenden. Leon van den Nieuwenhuijzen, voorzitter Raad van Toezicht Bravis ziekenhuis en initiatiefnemer van deze bijeenkomst: “We zien het als onze maatschappelijke taak om publiekelijk verantwoording af te leggen aan de samenleving en daarin transparant en open te zijn. Als zorgverlener, als ontvanger van maatschappelijk geld en als grootste werkgever in de regio. Dat doen we op verschillende manieren. Met het jaarverslag bijvoorbeeld, dat voor het eerst dit jaar volledig digitaal is verschenen. Met een halfjaarlijks katern in een huis-aan-huisblad en met onze verbeterde website. Met een bijeenkomst zoals deze zoeken we ook direct contact met de samenleving.”

Terugkijken en Vooruitzien
Volgens de Raad van Bestuur was het een druk en spannend jaar, dat veel van de medewerkers heeft gevraagd. “Denk aan de hardnekkige griepepidemie, de interne verhuizingen en de intensieve voorbereidingen voor het behalen van het ziekenhuisbrede kwaliteitskeurmerk NIAZ,” zegt Bianka Mennema, bestuurslid.
In 2018 is het besluit genomen van twee hoofdlocaties naar één locatie te gaan. In 2025 wordt het nieuwe ziekenhuis geopend tussen Roosendaal en Bergen op Zoom, in het hart van de regio. Inmiddels is het Bravis ook een rookvrij ziekenhuis. Veel patiënten hebben hun weg weten te vinden in MijnBravis, vaak met behulp van de vrijwilligers van de Digituin. Dankzij de Stichting Vrienden van Bravis zijn er extra faciliteiten gerealiseerd zoals kinderbedjes in het Moeder & Kindcentrum.

Noodzakelijke verbouwingen
“Dankzij het positieve financiële resultaat van 2018 zijn we in staat om op de twee hoofdlocaties  noodzakelijke verbouwingen te realiseren. We renoveren kritisch maar gerechtvaardigd”, licht bestuursvoorzitter Hans Ensing toe. “Deze investeringen zijn nodig om de patiënt nu, maar ook de komende jaren goede zorg te kunnen blijven bieden.” Op ziekenhuislocatie Bergen op Zoom tot eind 2025, ziekenhuislocatie Roosendaal moet nog 10 tot 12 jaar mee.

Balans
De recente cao-staking bewijst dat de zorg in een spagaat zit. De impact van de acties op de patiëntenzorg was groot. Er moet een balans worden gevonden tussen de redelijke wensen van het personeel en het betaalbaar houden van de zorg. Er moet samen met de zorgpartners en de overheid gezorgd worden voor een aantrekkelijk werkklimaat.

Meedenken over Ons ziekenhuis van morgen
Tijdens de drukbezochte bijeenkomst werden de aanwezigen uitgenodigd om interactief mee te denken over het traject Ons ziekenhuis van morgen. Dit traject is gericht op het ontwikkelen van de toekomstvisie van het Bravis en het op gang brengen van een bewustwordingsproces binnen en buiten het ziekenhuis. Medewerkers, zorgpartners, zorgverzekeraars, gemeenten en inwoners uit het verzorgingsgebied worden hier nauw bij betrokken.

Samenwerking
Richard Pal, voorzitter van de Vereniging van Medische Staf, gaf aan dat de eerste fase van het traject is afgerond. Er zijn 11 ontwikkelingen in de regio vastgesteld die van invloed zijn op de visie van Bravis voor 2030. Het publiek werd gevraagd op enkele hiervan te reageren: het personeelstekort in de regio, chronische zorg in de thuissituatie en complexe zorg voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis. Iedereen is het erover eens dat er iets moet veranderen om goede zorg in de toekomst te kunnen blijven garanderen. Samenwerking is het sleutelwoord.

De middag werd afgesloten met een voorproefje van de nieuwe bedrijfsfilm ‘Samen word je beter’, de missie van het ziekenhuis.