Monitoring van ongeboren kind

De eerste Nederlandse patiënt heeft thuis haar ongeboren kind gemonitord. Met de NemoRemote, ontwikkeld door het Veldhovense bedrijf Nemo Healthcare, kan de zwangere zelf een cardiotocogram (CTG) maken en hoeft zij hiervoor in veel gevallen niet meer naar het ziekenhuis. Op 14 november 2023 werd in het Bravis ziekenhuis de eerste zwangere voorbereid op de thuismetingen. Hiermee is Bravis het eerste ziekenhuis in Nederland dat gebruik maakt van dit systeem. Een ontwikkeling die volledig in lijn is met het Integraal Zorgakkoord; ‘dichtbij huis waar het kan, verder weg als het nodig is’.

Veilige technologie voor thuis
In Denemarken wordt NemoRemote al veelvuldig gebruikt. Zorgverzekeraar CZ heeft het Bravis ziekenhuis en leverancier Nemo met elkaar in contact gebracht om te bekijken of deze technologie meerwaarde kan hebben in de geboortezorg in Nederland. CZ vindt deze ontwikkeling belangrijk, omdat veilige en adequate thuismonitoring volgens de zorgverzekeraar een bijdrage kan leveren aan het toegankelijk houden van de zorg.

Minder vaak naar het ziekenhuis
In sommige gevallen zijn tijdens de zwangerschap extra controles nodig. Sinds een aantal jaar is opname vaak niet meer nodig en moeten deze vrouwen meerdere keren per week, soms zelfs dagelijks, naar het ziekenhuis komen voor controle. Met de technologie van CTG thuis kan een deel van deze controles thuis plaatsvinden en hoeft een zwangere minder vaak naar het ziekenhuis te komen. “De eerste patiënt is razend enthousiast. NemoRemote werkt heel intuïtief en het bespaart haar veel ritjes naar het ziekenhuis”, aldus Marisol Grootswagers en Ancel van den Broek, teamleiders van het Bravis Moeder & Kindcentrum.

Integratie in HiX
Ook zorgverleners vinden het systeem erg gebruiksvriendelijk. In samenwerking met ChipSoft heeft Bravis een integratie gerealiseerd, waardoor de metingen die de zwangere thuis doet zichtbaar zijn in HiX. De vrouw meet met behulp van een speciale elektrodenpleister de hartslag van de baby en die van haarzelf én de baarmoederactiviteit. De pleister maakt draadloos contact met de tablet van NemoRemote die de metingen naar het ziekenhuis verstuurt. In het ziekenhuis wordt het CTG vervolgens beoordeeld door een verpleegkundige of gynaecoloog.

Zelfstandig een CTG maken
Zwangeren krijgen voordat zij thuis met NemoRemote aan de slag gaan in het ziekenhuis een uitgebreide instructie van de verpleegkundige. De verpleegkundige heeft hiervoor een training gevolgd. Op de dagen dat door de vrouw een CTG gemaakt dient te worden kan zij met behulp van de instructie op het tablet de elektrodenpleister op de buik plakken en een CTG-meting starten. De beoordeling van het CTG wordt teruggekoppeld aan de patiënt. Bij twijfel wordt de zwangere altijd verzocht om naar het ziekenhuis te komen voor controle. De kwaliteit van zorg blijft minimaal gelijk. Voor zwangeren bespaart CTG thuis belastende ritten naar het ziekenhuis, terwijl in het ziekenhuis ruimte beschikbaar blijft voor andere patiënten. Zo krijgt de zwangere in haar eigen omgeving de kwaliteit van zorg van het ziekenhuis.

Op de foto: De patiënt kon thuis haar ongeboren kind monitoren.