Thuismeten app nu ook voor zwangerschapsdiabetes

Zorg vindt steeds vaker plaats dichtbij huis, of thuis. Maar ook voor monitoring en nacontroles hoef je niet altijd meer naar het ziekenhuis te komen. Dat kan even goed bij een zorgpartner in de buurt gebeuren, of thuis. Door de inzet van de Thuismeten app bijvoorbeeld. Sinds kort is deze ook te gebruiken door vrouwen met zwangerschapsdiabetes.

Via de app kunnen zij hun glucosewaardes en, indien van toepassing, de gebruikte insuline naar de diabetesverpleegkundigen toesturen. Internist - endocrinoloog Michiel Stegenga: “Voorheen moesten ze dat zelf in een dagboekje bijhouden en eens per week via een mailtje of telefonisch aan de diabetesverpleegkundigen doorgeven. Nu kunnen ze dat doen op het moment dat ze de metingen doen." 

Meteen bijsturen
"Wanneer een meting herhaaldelijk afwijkend is, krijgen wij hier een signaal van binnen. Hierdoor kunnen wij waar nodig meteen bijsturen," vult diabetesverpleegkundige Mariët Veenstra - Kempeneers aan. "In de app staan bovendien ook informatie en adviezen die zwangere vrouwen helpen om zo goed mogelijk met zwangerschapsdiabetes om te gaan."

Eigen regie
De inzet van thuismeten, ofwel telemonitoring, is een mooi voorbeeld van Bravis Beter Thuis. Thuismeten biedt meerdere voordelen: de patiënt hoeft minder vaak naar het ziekenhuis voor monitoring en nacontroles en het zorgt ervoor dat de zorgverleners meer inzicht hebben in de gezondheidstoestand van de patiënt, waardoor op het juiste moment zorg verleend kan worden. Daarnaast biedt het voor de patiënt inzicht in zijn eigen ziekte, waardoor patiënten in toenemende mate zelf (indien mogelijk) leren bijsturen. Zo hou je zelf de regie over je gezondheid en ben je toch verzekerd van dezelfde kwaliteit van zorg.

In Bravis is thuismeten eveneens beschikbaar voor patiënten die onder behandeling zijn voor COPD, hartfalen, COVID-19, hypertensie en zwangerschapshypertensie.